پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

فرم ارتباط مستقیم با مدیران
  تاریخ  1399/11/01
  نام:  
  نام خانوادگی:  
  شماره تماس:  
  پست الکترونیک:  
  موضوع:  
  شرح پیام:  
  ارسال

متون عمومي

براي ارسال پيام به سيستم پيام گير مدیران بايد بخشهاي نام،نام خانوادگي وشماره تماس فرم الكترونيكي را تكميل نموده ودر بخش شرح پيام نيز به بيان كامل ودقيق مشكل يا موضوع مورد نظر اقدام نماييد .

بديهي است در صورت ناقص بودن اطلاعات وارد شده به درخواست شما ترتيب اثر داده نخواهد شد.


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0