پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

بیانیه سطح توافق خدمات اداره کل امور اقتصادی و دارایی

اداره تلفیق حساب ها و امور بدهی ها خزانه معین استان

ارائه نظر اصلاحی پیش‌نویس استاندارد حسابداری عمومی

تجمیع اطلاعات و گزارشات بدهی ها و مطالبات دستگاههای اجرایی

اداره نظارت مالی خزانه معین استان

ارائه تاییدیه استمهال يا تقسيط بدهي اشخاص به دستگاههاي اجرايي

ارائه گزارش حسابرسي نهادهاي عمومي غيردولتي

ارائه گزارش ماده 91 قانون محاسبات عمومی کشور

صدور مجوز پرداخت ديون بلامحل

اداره خزانه استان

ارائه تنخواه گردان رد وجوه اضافه دریافتی (وجوه عمومی)

افتتاح حساب دولتی

انسداد حساب دولتی

پرداخت اعتبارات اختصاصی دستگاه‌های اجرایی

پرداخت اعتبارات استانی

تغییر امضا و مهر حساب دولتی

اداره اموال و اوراق بهادار

ارائه مجوز صدور سند فروش خودرو دولتی

اعلام وصول دریافت اسناد مالکیت دستگاههای اجرایی

اعلام وصول صورتحساب اموال منقول رسیده و فرستاده

اعلام وصول وضعیت گردش اوراق بهادار

بازرسی اموال منقول دولتی

صدور مجوز اسقاط، خرید و فروش خودرو دولتی

صدور مجوز انتقال و تغيير مالكيت خودرو دولتي

صدور مجوز تعويض پلاك خودرو دولتی

صدور مجوز خرید، فروش،شماره‌گذاری، تعویض پلاک یا اسقاط موتورسیکلت

صدور مجوز دریافت خودرو اهدایی

صدور مجوز شماره گذاري خودروخريداري شده دولتی

صدور مجوز فک پلاک خودرو دولتی

صدور مجوز مربوط به فروش، انتقال و جابه‌جایی اموال منقول


بیانیه توافق سطح خدمت
مسئولان و کارکنان اداره کل اموراقتصادی ودارایی سیستان وبلوچستان خود را خدمتگزار شما می دانند واعتقاد دارند که ...

ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان ،به سئوال های او با صبر وشکیبایی پاسخ داده و در انجام امور وی را یاری دهند.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد مراحل انجام کار روشن و کوتاه باشد، و کار او در اسرع وقت و در کوتاه ترین  زمان ممکن انجام شود.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد که محیط اداره امن، پاکیزه، آراسته، منظم و راحت باشد.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد که کارکنان : خوش لباس،  خوش برخورد،  مودب،  متین و  مورد  اعتماد باشند وبا وی رفتاری احترام آمیز و صمیمانه داشته باشند.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد وسائل  نوشت افزاری مورد نیاز از قبیل فرم،  خودکار و نظایر آن به آسانی در دسترس باشد.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد کارکنان ،بین مشتریان تبعیض قائل نشوند و کیفیت خدمات ارائه  شده برای همه یکسان و مطلوب باشد.
ارباب رجوع حق دارد انتظار داشته باشد که در صورت شکایت و ابراز نا رضایتی از خدمات ،به شکایت  او سریعا رسیدگی شود.

 
مرجع رسیدگی به شکایات به ترتیب عبارتند از :
کارشناس حقوقی، حراست ومدیرکل

5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0