پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

پشتیبانی از افراد کم توان

کاربران ناتوان جسمی و ذهنی با استفاده از روش های ذیل می توانند از سایت ها دیدن کنند.

نرم افزار بزرگ نمایی: این نرم افزار برای بزرگ کردن محتوی به کار می رود.

نرم افزارهای متن خوان: این نرم افزارها تمام محتوای یک صفحه را برای کاربر می خوانند و در واقع نرم افزارهای تبدیل متن به گفتار هستند.

ترمینال بریل: ترمینال بریل یک سخت افزار است که هر آنچه در محتوای سایت وجود دارد را به صورت خط بریل برجسته می کند.

فرستنده های صدا: این نرم افزار در حقیقت گفتار را به نوشتار تبدیل می کند.

نرم افزار NonVisual Desktop Access يا بطور مختصر NVDA يک صفحه خوان است که به کاربران اجازه مي‌دهد تا به صورت گويا از کامپيوتر خود استفاده کنند. صفحه خوان NVDA به همراه خود مستندات فارسی دارد که کاربران می توانند در صورت نیاز به آکوختن اطلاعات بیشتر در مورد روش استفاده و کلیدهای فرمان به آن مراجعه کنند.

دانلود نرم افزار

دانلود راهنمای نصب


5.7.13.0
گروه دورانV5.7.13.0