نام زیرپورتال :سیستان و بلوچستان
اخبار

1396/9/5 يكشنبه

معارفه شهمراد زاده به عنوان ذیحساب جدید و تقدیر و تشکر از زحمات زارعی ذیحساب پیشین شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی :
معارفه شهمراد زاده به عنوان ذیحساب جدید و تقدیر و تشکر از زحمات زارعی ذیحساب پیشین شرکت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان با حضور مرتضوی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان و میرادی مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب استان انجام شد

 
امتیاز دهی
 
 

^