نام زیرپورتال :سیستان و بلوچستان
اخبار

1396/9/5 يكشنبه

معارفه زارعی به عنوان ذیحساب جدید و تقدیر و تشکر از زحمات خانم فیروزی جهانتیغ ذیحساب پیشین اداره کل آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی :
معارفه زارعی به عنوان ذیحساب جدید و تقدیر و تشکر از زحمات خانم فیروزی جهانتیغ ذیحساب پیشین اداره کل آموزش و پرورش  سیستان و بلوچستان با حضور مرتضوی نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی و نخعی مدیر کل آموزش و پرورش انجام شد.
 

 
امتیاز دهی
 
 

^