نام زیرپورتال :سیستان و بلوچستان
اخبار

1396/7/27 پنجشنبه

جلسه شورای اقامه نماز اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با ترکیب جدید برگزار شد.

جلسه شورای اقامه نماز اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان با ترکیب جدید برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان :
در ابتدای این جلسه مرتضوی مدیر کل و رئیس شورای اقامه نماز ، حکم مسئولیت اعضای جدید شورا را اعطا نمودند و به تشریح برنامه های اقامه نماز درسال 1396 پرداختند.پس از آن هریک از اعضا به بیان نظرات و پیشنهادات خود پیرامون موارد مطرح شده پرداختند.

 
امتیاز دهی
 
 

^