نام زیرپورتال :سیستان و بلوچستان
اخبار

1396/5/25 چهارشنبه

اداره کل امور اقتصادی ودارایی سیستان وبلوچستان موفق به تمدید گواهینامه 2015 : 9001 ISO گردید

اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان سیستان وبلوچستان ، در راستای تحقق سیاستهای کلان وزارت اموراقتصادی ودارائی درجهت بهبود مستمر و افزایش رضایت ارباب رجوع ، استاندارد2015 : 9001 ISO را به عنوان سیستم مدیریت کیفیت انتخاب نموده و به اجرا گذاشته است .

به گزارش روابط عمومی اداره کل اموراقتصادی ودارائی ، در ممیزی که به منظور تمدید گواهینامه ISO 9001-2015 ، توسط نماینده توف اینترسرت آلمان انجام شد تقویت انضباط ،سلامت و شفافیت مالی واداری، سایرفعالیتهای مرتبط با شرح وظایف سازمانی در کنار توسعه هدفمند سرمایه های انسانی و سازمانی ، مورد ارزیابی و ممیزی قرارگرفت .
در این ممیزی آقای سعیدپور نماینده شرکت ، عملکرد کارکنان و مستندات سیستم را بسیار مثبت و خوب ارزیابی نمودند.

 
امتیاز دهی
 
 

^