پیوندها

  مجموعه راهنمای مراجعین  
 
مجموعه آموزشی راهنمای مراجعین(نحوه گردش کار وفرم های مورد استفاده واحدهای مختلف)

 
 
 
  نمودارهای فرآیند گردش کار 
 
 
فرآیندهای واحدهای مختلف خزانه معین وسازمان 
 
 
 
  فرمهای مورد استفاده درسازمان  

 
فرمهای مورد استفاده مراجعین سازمان وخزانه معین

 
 
 
  عناوینی از عملکرد دبیرخانه طرح تکریم تا کنون   
 
-         تهیه ونصب صندوق انتقادات وپیشنهادات

-          استقرار وراه اندازی دبیر خانه طرح تکریم

-         توزیع ،جمع آوری ،بررسی وارائه گزارش از فرمهای نظر سنجی از ارباب رجوع در مقاطع زمانی سه ماهه

-         تهیه مکانهایی برای استقرار وپذیرایی از ارباب رجوع وراه اندازی گیشه خدماتی

-         تهیه گزارش سالانه بر اساس گزارشهای دوره ای در طی سال از برخورد پرسنل با ارباب رجوع وارئه جهت اجرای مکانیزم تشویق وتنبیه

-         احصاء و مستند سازی روشهای انجام کاربه تفکیک اختصاصی ومشترک

-         اصلاح فرآیندهای انجام کار بر اساس روشfocus pdca وبازنگری آنان در فواصل شش ماهه

-         تکمیل وارئه مستندات ،جدول وفرمهای نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه در خصوص طرح تکریم وشهروندمداری در بخش شاخصهای عمومی دستگاه

-         تکمیل وارائه مستندات وفرمهای نتایج ارزیابی عملکرد دستگاه در خصوص عملکرد خزانه معین استان در بخش شاخصهای اختصاصی دستگاه

-         تدوین شاخصهای کمی خزانه معین استان وتشریح ابعاد کیفی آن 

-         تدوین منشور اخلاقی سازمان وچاپ ونشر دو عدد بنر با موضوع مذکور وهمچنین تهیه وتوزیع بروشورهای اطلاع رسانی

-         تهیه ونصب تابلوی مشخصات فردی :پست سازمانی وشرح وظایف کارکنان

-         تهیه ونصب تابلوی راهنمای اتاقها درورودی سالن ها

-         طراحی و چاپ تصاویر رهبر فقید انقلاب ومقام معظم رهبری همچنین تندیس مقام اول سازمان امور اقتصادی ودارایی استان در نهمین جشنواره شهید رجایی ونصب آنان در مبادی ورودی سازمان

-         همکاری در تکمیل چک لیست اداره کل بازرسی استان در خصوص طرح تکریم

-         همکای در ارائه رئوس برنامه های نظارت وبازرسی دستگاه

-         انعکاس پیشنهادات وشکایات مردمی به ریاست محترم سازمان از طریق جمعبندی ماهیانه فرمهای نظر سنجی از ارباب رجوع

-         ارائه گزارش اهم مسائل ومشکلات پیش رو و راهکارهای مربوط

-         انجام بازرسی از روند انجام طرح توسط بازرس منتخب دستگاه

-         مشاوره وارئه راهنمایی های لازم به مراجعین ودانشجویان جهت آشنایی آنان با فعالیت های سازمان

-         تهیه برنامه بهبود بهره وری واصلاح فرآیندها در سازمان

-         انجام برنامه های فرهنگی ،آموزشی و برگزاری جلسات توجیهی در خصوص فرهنگ سازی جهت ارئه مطلوب خدمات به مردم (مشارکت در مراسم های ملی ومذهبی ،هدیه رمضان ،تلاش برای حل مشکلات همکاران ، و...)

-         نصب نمودارهای انجام فرآیند کار هر واحد با ذکر زمان انجام آن در محل رویت ارباب رجوع

-         شرکت دراولین نمایشگاه دستاوردهای سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران واطلاع رسانی به مردم از روند اجرای مصوبات هیات محترم دولت در استان وخدمات دستگاه و وزارت متبوع درسال 85ونمایشگاه هفته دولت در سال 86

-         راه اندازی تلفن گویا

-         ابلاغ نامه نسخه ارز شیابی سالانه به کارکنان

-         شرکت در جلسه طرح تکریم دراستانداری وارائه گزارشهای لازم حسب مورد(موازی کاری در دستگاهها)

 
 
 
       

 
 

^